Innowacje w odnawialnych źródłach energii

30-31 marzec 2023

LINK DO UCZESTNICTWA W FORMIE ZDALNEJ:

O Konferencji

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami związanymi z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, Akademia Śląska w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszenie NATUREEF oraz Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.

Dla Kogo?

Adresowana jest do przedsiębiorców - instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Kto Organizuje?

Organizowana jest przez Polską Izbę Ekologii w partnerstwie
z Wydziałem IMiR
Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Strona główna - Polska Izba Ekologii (pie.pl)

Strona główna -- Serwis Akademii Górniczo-Hutniczej (agh.edu.pl)

Kiedy Się Odbędzie?

Odbędzie się 30-31 marca 2023 roku
w następujących salach Wydziału IMiR:

- w dniu 30 marca 2023 r. sali 110 i 111 w pawilonie B2
- w dniu 31 marca 2023 r. sali 140 i 111 w pawilonie B2

Znaczenie Tematu

Tematyka odnawialnych źródeł energii
jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczną.
Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energii powinny współgrać
z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki.

Korzyści z Czystej Energii

Dzięki tej konferencji uczestnikom przekazana zostanie potrzebna wiedza i doświadczenie
w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji
w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

0
Nowych Instalacji PV w 2021 r. w Polsce
0 GW
Moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce na koniec grudnia 2021 r.
0 kW
Przeciętna moc nowej instalacji fotowoltaicznej powstałej w grudniu 2021 r. w Polsce

KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI