Konferencja Innowacje w odnawialnych źródłach energii

Dołącz do nas w dniach 9-10 maja 2024 roku, aby razem kształtować przyszłość sektora Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce!

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji, która stanowi platformę dla nauki, biznesu i samorządu w zakresie innowacji w odnawialnych źródłach energii (OZE). Organizatorzy, Polska Izba Ekologii z Akademią Górniczo-Hutniczą, zobowiązują się do poszerzenia wiedzy naukowej i promocji wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży OZE.

Dlaczego Warto Wziąć Udział:

Promocja Wyników Naukowych

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie wyników prac naukowych oraz ich praktyczna implementacja w gospodarce. Koncentrujemy się na polskiej myśli naukowej i technicznej, dążąc do skutecznego przekazu innowacyjnych rozwiązań.

Wsparcie Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Konferencja to przestrzeń do kontaktu i wymiany doświadczeń między nauką, przedsiębiorstwami a samorządem terytorialnym. Celem jest zwiększenie ilości wdrożeń technologicznych, dostosowanie się do wyzwań ekonomicznych i spełnienie wymogów środowiskowych w dziedzinie OZE.

Wdrażanie Innowacyjnych Rozwiązań

W kontekście celów energetycznej polityki Polski, konferencja skierowana jest na promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z polskich jednostek naukowych. Będziemy prezentować dostępne innowacje w dziedzinie OZE.

Zrównoważony Rozwój

Wdrażanie innowacyjnych technologii OZE jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego kraju. Polskie jednostki naukowe odgrywają kluczową rolę w rozwiązaniu wyzwań związanych z produkcją energii z OZE.

Narzędzia Wspierające Wiedzę

Nowością podczas konferencji będzie narzędzie wirtualnego spaceru 360 po instalacji OZE w czasie rzeczywistym. To unikalne rozwiązanie umożliwi uczestnikom eksplorację obiektów wirtualnie.

Współpraca z Przedsiębiorcami i Inwestorami

Konferencja skupi się na promocji wyników badań nakierowanej na przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych wdrożeniami w branży OZE. Współpraca z sektorem prywatnym ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska inwestycyjnego.

Tematy poruszone na konferencji będą dotyczyć obszarów m.in:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zamieszczonej powyżej agendy i tematów.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II”.

Skip to content