Program

Agenda konferencji Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii

Organizatorzy są etapie szeregu uzgodnień z prelegentami, w związku z tym zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów prelekcji.

Dzień Pierwszy - 9 maja

9.00 - 10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30 - Otwarcie konferencji
Marian Banaś - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Jerzy Swatoń - Polska Izba Ekologii
Krzysztof Setlak - MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

10.30 - 12.00 - Sesja inauguracyjna
Przemysław Jura - Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Innowacje w technologiach fotowoltaicznych, wiatrowych i magazynowaniu energii z OZE
Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Waste to energy - Innowacje i wyzwania
Jerzy Wołoszyn - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Paweł Madejski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

12.00 - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Sesja naukowa - Innowacje w magazynowaniu energii
Andrzej Habryń - Innowacyjne sposoby magazynowania energii szansą na dynamiczny wzrost mocy w OZE
Andrzej Grześ - Repro Sp. z o.o. - Zarządzanie wytwarzaniem i magazynowaniem energii elektrycznej w czasie rzeczywistym
Tomasz Woźnica, Michał Mitas - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Nowe podejście do badań, urządzeń i systemów w najnowocześniejszym Laboratorium RADIA i Łączności w Polsce.
Wojciech Hryb - Politechnika Śląska

14.00 - 15.00 - Lunch

15.00 - 16.40 - Sesja naukowa - Innowacje w rożnych obszarach odnawialnych źródeł energii
Artur Kozłowski, Michał Chrobak, Dariusz Rogowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Wymagania Dyrektywy NIS 2 dla dostawców rozwiązań.
Martyna Dudzicz, Dorota Kuziów, Mateusz Skowroński - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Wsparcie międzynarodowe szansą dla rozwoju przedsiębiorstw.
Adama Nocoń - Izba Gospodarcza Urządzeń OZE - Postęp technologiczny w produkcji krajowych zielonych urządzeń grzewczych: innowacje, wyzwania, perspektywy
Mariusz Twardawa - EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej - Rola magazynów ciepła w okresie nadprodukcji OZE i elektryfikacji sektora ciepłowniczego

16.40 - 17.40 - Sesja prezentacyjna - Praktyczne zastosowania innowacji w OZE

17.40 - Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień Drugi - 10 maja

9.00 - 11.00 - Sesja inauguracyjna
Przemysław Jura - Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Inauguracja sesji
Arkadiusz Szymanek - Politechnika Częstochowska- Utylizacja łopat wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych- wyzwania technologiczne oraz ekologiczno- ekonomiczne
Krzysztof Szczotka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - R290 czynnik przyszłości dla pomp ciepła
Jacek Biskupski - PAN KEZO Jabłonna - Rola przydomowych magazynów energii w kontekście planowanych zmian w zasadach rozliczania energii odnawialnej prosumentów po 24.08.2024

11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 - 14.00 Sesja naukowa - Innowacje IT w OZE
Jarosław Smyła, Michał Bielecki, Marcel Maj – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Sztuczna Inteligencja i Digitalizacja procesów jako nowe możliwości dla dostawców technologii.
Bartosz Gogol - MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. - Innowacyjne podejście do wyzwań technologicznych w produkcji OZE z biogazu
Jakub Szymiczek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Innowacje w odnawialnych źródłach energii

14.00 - 15.30 - Lunch

15.30 - 17.00 - Sesja prezentacyjna - Technologie przyszłości w OZE
Krzysztof Sornek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Czyste technologie energetyczne w budownictwie i transporcie
Mariusz Włodkowski Profisolar -
Innowacyjne rozwiązanie technologiczne w postaci pieców jonowych

Przemysław Jura - Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Wyzwania technologiczne na rynku OZE

17.00- 17.30 - Przerwa kawowa

17.30 - 19.00 - Sesja podsumowująca

19.00 - Zakończenie konferencji