Program

Agenda*

III Konferencja Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii

9-10 maja 2024 r.

Stadionova Restaurant & Cocktail Bar 

stadion miejski w Tychach (ul. Edukacji 7)

Dzień Pierwszy - 9 maja

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 – Otwarcie konferencji:

 – Marian Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

 – Jerzy Swatoń, Polska Izba Ekologii,

 – Krzysztof Setlak, MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

10:30 – 12:00 Sesja inauguracyjna

1. Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych – Innowacje w technologiach fotowoltaicznych, wiatrowych i magazynowaniu energii z OZE;
2. Tadeusz Pająk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Waste to energy – Innowacje i wyzwania;
3. Dariusz Krąpiec, Gazuno – Zastosowanie wysokotemperaturowych elektrycznych i gazowych pomp ciepła w obiektach komercyjnych, przemysłowych i ciepłownictwie;

4. Mariusz Twardawa, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej – Rola magazynów ciepła w okresie nadprodukcji OZE i elektryfikacji sektora ciepłowniczego;

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Sesja naukowa – Innowacje w magazynowaniu energii

1. Szymon Pelczar, AGH – Transformacja energetyczna a wykorzystanie przestrzeni – produkcja rolna, elektrownia fotowoltaiczna, czy agrofotowoltaiczna?;
2. Andrzej Habryń – Innowacyjne sposoby magazynowania energii szansą na dynamiczny wzrost mocy w OZE;
3. Andrzej Grześ, Renpro Sp. z o.o. – Zarządzanie wytwarzaniem i magazynowaniem energii elektrycznej w czasie rzeczywistym;
4. Tomasz Woźnica, Michał Mitas, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Nowe podejście do badań, urządzeń i systemów w najnowocześniejszym Laboratorium RADIA i Łączności w Polsce;

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:40 Sesja naukowa – Innowacje w rożnych obszarach odnawialnych źródeł energii
1. Artur Kozłowski, Michał Chrobak, Dariusz Rogowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Wymagania Dyrektywy NIS 2 dla dostawców rozwiązań;
2. Martyna Dudzicz, Dorota Kuziów, Mateusz Skowroński, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Wsparcie międzynarodowe szansą dla rozwoju przedsiębiorstw;
3. Adam Nocoń, Izba Gospodarcza Urządzeń OZE – Postęp technologiczny w produkcji krajowych zielonych urządzeń grzewczych: innowacje, wyzwania, perspektywy;

16:40 – 17:30 Sesja prezentacyjna – Praktyczne zastosowania innowacji w OZE

17:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień Drugi - 10 maja

9:00 – 11:00 Sesja inauguracyjna

1. Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych – Wyzwania technologiczne na rynku OZE;

2. Arkadiusz Szymanek, Politechnika Częstochowska – Utylizacja łopat wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych- wyzwania technologiczne oraz ekologiczno-ekonomiczne;

3. Krzysztof Szczotka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – R290 czynnik przyszłości dla pomp ciepła;

4. Krzysztof Pikoń, Politechnika Śląska – Recyklingu łopat turbin wiatrowych.

5. Krzysztof Sornek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Czyste technologie energetyczne w budownictwie i transporcie;

5. Bartosz Firmanty, Świętokrzyska Dolina Wodorowa – Zielony wodór – paliwo przyszłości, od wytwarzania do zastosowania;

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 14:00 Sesja naukowa – Innowacje IT w OZE

1. Michał Kozioł, Politechnika Śląska – Szanse i zagrożenia rozwoju metod energetycznego wykorzystania odpadów w Polsce;

2. Paweł Wójtowicz – BGK – Wyzwania w finansowaniu projektów biogazowych i biometanowych

3. Bartosz Gogol – MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. – Innowacyjne podejście do wyzwań technologicznych w produkcji OZE z biogazu;

4. Jarosław Smyła, Michał Bielecki, Marcel Maj – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sztuczna Inteligencja i Digitalizacja procesów jako nowe możliwości dla dostawców technologii;

5. Jacek Biskupski, KEZO Centrum Badawcze PAN – Rola przydomowych magazynów energii w kontekście planowanych zmian w zasadach rozliczania energii odnawialnej prosumentów po 24.08.2024;

6. Krzysztof Sornek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Czyste technologie energetyczne w budownictwie i transporcie;

7. Jakub Szymiczek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Innowacje w odnawialnych źródłach energii – w aspekcie sprężarkowych pomp ciepła;

7. Rafał Ząbkowski, Łukasz Wende, Profisolar – Innowacyjne rozwiązanie technologiczne w postaci pieców jonowych;

14:00 – 15:30 – Lunch

15:30 – 16:00 Sesja podsumowująca

16:00 Zakończenie konferencji

*Organizatorzy są etapie szeregu uzgodnień z prelegentami, w związku z tym zastrzegają sobie możliwość zmiany

terminów i tematów prelekcji.

Skip to content