Program "Innowacje w odnawialnych źródłach energii"

1. Dzień konferencji

09:30 - Rejestracja uczestników (AGH pawilon B2 s. 110)

10:00 - Otwarcie Konferencji

 

Sesja inauguracyjna

10:30 – 10:50 - Budownictwo plusenergetyczne z wykorzystaniem OZE - szanse i bariery realnej implementacji w Polsce - dr inż. Jacek Biskupski

10:50 – 11:10 - Aspekty ekologiczne, społeczne, techniczne i ekonomiczne działania zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych z zastosowaniem OZE - dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

11:10 – 11:30 - Rozwój energetyki rozproszonej z odnawialnymi źródłami energii i skalowanych technologii magazynowania energii - dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH

 

11:30 – 11:50 - Optymalizacja kosztów inwestycji przy wykorzystaniu kabli SN TABULAR - Andrzej Światowski – VOLVETIA

 

12:00 - 12:30 - Przerwa kawowa

Sesja naukowa

12:30 - 12:50 - Wpływ warunków pracy i parametrów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych na ich efektywność energetyczną – Mykhailo Lobur, Andriy Zdobytskyi, dr hab. inż. Krzysztof Pytel, prof. AGH, Mykhaylo Melnyk (AGH; Politechnika Lwowska, Ukraina) – referat online wygłosi Andriy Zdobytskyi

12:50 – 13:10 - Modelowanie CFD pracy maszyn i urządzeń ekoenergetycznych  - dr hab. inż. Paweł Madejski, prof. AGH

13:10 - 13:30 – Efektywność energetyczna w polskich MŚP, dr inż. Anna Dyląg, KAPE S.A.

13:30 – 13:50 - Efektywność stosowania innowacji w OZE w gospodarce odpadami - dr Przemysław Jura

14:00 – 15:00 – Lunch

Sesja naukowa

15:00 – 15:20 - BIPV – technologia XXI wieku - ML SYSTEM S. A. – Dawid Cycoń – Prezes Zarządu

15:20 - 15:40 - Badania wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na efektywność energetyczną magazynów energii termicznej - dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH

15:40 – 16:00 - Ładowarka samochodów elektrycznych z magazynem energii współpracująca z instalacją PV i siecią - Andrzej Habryń, SmartStorage Sp. z o. o.

16:00 - 16:20 - Problematyka oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla niektórych paliw - dr inż. Sławomir Różycki (AGH, WIMiR, KSEiUOŚ)

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

Sesja podsumowująca i wymiana doświadczeń nauka-biznes

17:00 – 17:15 - Prezentacja laboratorium OZE Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Mechanicznej AGH w formie spaceru 360.

17:15 - 17:30 - Prezentacja instalacji OZE Parku Naukowo-Technologicznego PNT Silesia w Katowicach

17:30 – Zakończenie 1. dnia Konferencji

2. Dzień konferencji

Sesja naukowa

10:00 – 10:20 – Zrównoważony rozwój energetyki – instrumenty wsparcia „zielonej energii“ – dr inż. Aleksandra Kuzior

10:20 – 10:40 – Rozwój systemów zarządzania budynkiem zintegrowanych z OZE – dr inż. Jarosław Smyła, mgr Bartłomiej Doering

10:40 - 11:00 - Instrumenty wsparcia finansowego innowacyjnych projektów związanych z OZE - dr Martyna Dudzicz, mgr Mateusz Skowroński

11:00 – 11:20 - Koncepcja balustrad fotowoltaicznych stałych i ruchomych - Mateusz Lachowski, Prezes Zarządu RAPDACH Sp. z o. o.

11:20 – 11:40 - Transmisja prelekcji nr 1 z instalacji OZE Parku Naukowo-Technologicznego PNT Silesia w Katowicach

11:40 – 12:00 - Przerwa kawowa

Sesja tematyczna

 

12:00 – 12:20  Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach i rozwiązaniach OZE - nż.inż. Artur Kozłowski, mgr Michał Chrobak

12:20 – 12:40 - Ocena zgodności nowoczesnych rozwiązań technologicznych
w OZE - mgr inż. Tomasz Woźnica

12:40 – 13:00 – Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC Oława – mgr inż. Jakub Szymiczek (AGH, WIMiR, KSEiUOŚ)

13:00 – 13:20 - Transmisja prelekcji nr 2 z instalacji OZE Parku Naukowo-Technologicznego PNT Silesia w Katowicach

13:20 - 14:00 – Lunch

 

 

 

 

 

Sesja tematyczna

14:00 – 14:20 - Wpływ parametrów termodynamicznych na efektywność energetyczną sprężarkowej powietrznej pompy ciepła - dr inż. Krzysztof Szczotka (AGH, WIMiR, KSEiUOŚ)

14:20 – 14:40 - Transmisja prelekcji nr 3 z instalacji OZE Parku Naukowo-Technologicznego PNT Silesia w Katowicach

14:40 – Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji.

PLAN KONFERENCJI

I. Dzień konferencji09:00 - Rejestracja uczestników

10:00 - Otwarcie konferencji

10:30 - Sesja inauguracyjna

 1. dr inż. Jan Bondaruk – Wystąpienie inauguracyjne
 2. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH – „Trendy i innowacje w rozwoju instalacji waste-to-energy”
 3. prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – „Innowacyjne badania w zakresie OZE na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w Uniwersytecie Rolniczym”
 4. prof. dr hab. inż. Barbara Tora – „Analiza Cyklu Życia (LCA) instalacji OZE”
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Barszcz –„Zintegrowane zarządzanie i optymalizacja wielosektorowych systemów energetycznych – ELEXIA”- „Integrated management and optimization of energy efficiency across sectors – ELEXIA”.

12:20 - Przerwa kawowa

12:50 - Sesja naukowa - Innowacje w technologiach fotowoltaicznych, wiatrowych
i magazynowaniu energii z OZE

  1. dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH – „Autonomiczne systemy zasilania w energię elektryczną z wykorzystaniem technologii energetyki odnawialnej i wodoru jako magazynu i nośnika energii”
  2. dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH – „Innowacje w magazynach energii termicznej”
  3. dr inż. Krzysztof Szczotka –„Innowacyjne technologie OZE w pompach ciepła”

 

14:15 – Lunch

14:45 - Sesja naukowa - Innowacje w pozostałych obszarach odnawialnych źródeł energii

  1. dr inż. Rafał Kobyłecki – „Biowęgiel - element innowacyjnego układu z OZE”
  2. mgr inż. Marcin Habryń - „Dekompozycja paneli PV”
  3. dr Adam Kościelniak i mgr Radosław Łapszyński – „Magazyny energii w Polsce – aspekty prawne i ekonomiczne”
  4. dr inż. Artur Kozłowski, prof. EMAG, dr hab. inż. Michał Bembenek, prof. AGH, dr inż. Jarosław Smyła, dr inż. Tomasz Dzik, dr inż. Piotr Wojtas - „Perspektywiczne możliwości stosowania technologii aglomeracji ciśnieniowej w kontekście wytwarzania paliwa alternatywnych niskoemisyjnych”

 

16:30 - Przerwa kawowa

17:00 - Sesja prezentacyjna - Praktyczne zastosowania innowacji w OZE

  1. dr inż. Tomasz Woźnica, mgr Michał Mitas, mgr Szymon Robak - „Badania urządzeń i systemów telemetrycznych dla urządzeń OZE”
  2. Rafał Ząbkowski – „Innowacje OZE w fotowoltaice”
  3. dr inż. Robert Zarzycki – „Pilotowa instalacja produkcji biowęgla”
  4. mgr inż. Andrzej Habryń, Smart Storage – „Akumulatorowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych współpracująca z instalacją pv i siecią”

 

19:00 - Uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

II. Dzień konferencji

 

10:00 - Otwarcie drugiego dnia konferencji

 

10:15 - Sesja inauguracyjna

  1. dr Przemysław Jura – „Efektywne systemy magazynowania w sprężonym powietrzu energii z odnawialnych źródeł energii”
  2. mgr inż. Zbigniew Gieleciak –„Technologie OZE w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej”

 

11:00 - Przerwa kawowa

11:30 - Sesja naukowa - Innowacje w OZE

  1. mgr inż. Bartosz Gogol – „Energetyczne wykorzystanie potencjału bioodpadów w procesie fermentacji metanowej”
  2. mgr inż. Rafał Łysowski – „Stałe nośniki tlenu do zastosowania w procesie spalania biomasy w technologii CLC”
  3. Damian Janus – „Balustrady Fotowoltaiczne RAPDACH”
  4. dr inż. Tomasz Zacharz –„Zielony wodór - przykłady”
  5. Patrycja Kunc-Rozbrój – „Innowacje w OZE w zakresie cable polling-u i PPA”

 

13:00 – Lunch

14:00 - Sesja prezentacyjna - Technologie przyszłości w OZE

  1. Mateusz Węgrzyn, mgr inż. Tomasz Potaczała – „Optymalizacja utrzymania ruchu rozproszonych sieci IoT na przykładzie systemu SOLAR LINK”
  2. mgr inż. Bartosz Pawela – „Zastosowanie i analiza efektywności energetycznej sprężarkowych gazowych pomp ciepła”
  3. mgr inż. Jakub Szymiczek - „Badania charakterystyk energetycznych sprężarkowych pomp ciepła dużej mocy w aspekcie efektywności energetycznej i ochrony środowiska”
  4. Miratul Alifah, Zuzanna Skitaniak, Rafał Łysowski¸Ewelina Ksepko – „Współspalanie zrębków drzewnych i węgla kamiennego w kontekście wytrzymałości mechanicznej stałych nośników tlenu Fe-Mn-Ti”
  5. dr inż. Artur Kozłowski, prof. EMAG, mgr Michał Chrobak, mgr Adam Gajewski, mgr Paweł Modzelewski - „Cyberbezpieczeństwo dla urządzeń i systemów OZE”

 

15:30 - Przerwa kawowa

16:00 – Sesja podsumowująca i zakończenie konferencji