Publikacje

Więcej informacji już wkrótce.
Spacer 360 nakierowany na upowszechnienie nauki w temacie innowacyjnych rozwiązań OZE
Book of Abstract
Prezentacja wystawcow OZE