Innowacje w odnawialnych źródłach energii

LINK DO UCZESTNICTWA W FORMIE ZDALNEJ:

O Konferencji

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami związanymi z przejściem
od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

Dla Kogo?

Adresowana jest do przedsiębiorców - instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Kto Organizuje?

Organizowana jest przez Polską Izbę Ekologii w partnerstwie z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Kiedy Się Odbędzie?

Odbędzie się 9-10 czerwca 2022 roku
w Auli Rady Wydziału IMiR pawilonu B2
w sali 110 Akademii Górniczo - Hutniczej  im. Stanisława Staszica
w Krakowie oraz on-line.

Znaczenie Tematu

Tematyka odnawialnych źródeł energii
jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczną. Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski
oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energii powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki.

Korzyści z Czystej Energii

Dzięki tej konferencji uczestnikom przekazana zostanie potrzebna wiedza i doświadczenie
w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji
w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

0
Nowych Instalacji PV w 2021 r. w Polsce
0 GW
Moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce na koniec grudnia 2021 r.
0 kW
Przeciętna moc nowej instalacji fotowoltaicznej powstałej w grudniu 2021 r. w Polsce

KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI