Prelegenci

Prelegenci:

Dr Przemysław Jura PIE – przewodniczący Rady Programowej

Dr inż. Krzysztof Szczotka, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej

Dr inż. Jacek Biskupski (Biuro Ekspertyz Specjalistycznych, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, AGH)
Dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH
Dr inż. Tomasz Fiszer (TRADE-OFF Doradztwo energetyczne, Polska Izba Audytorów Energetycznych)
Piotr Langowski (Dyrektor zarządzający Gazuno Langowski Sp. J.)
Dr hab. inż. Paweł Madejski, prof. AGH
Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Dr hab. inż. Krzysztof Pytel, prof. AGH
Dr inż. Sławomir Różycki (AGH)

Dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH

Dr inż. Artur Kozłowski prof. EMAG