Prelegenci

prof. dr hab. inż. Barbara Tora
dr hab. inż. Tomasz Barszcz, prof. AGH
dr hab. inż. Michał Bembenek, prof. EMAG
dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH
dr inż. Artur Kozłowski, prof. EMAG
dr hab. inż. Andrzej Ożadowicz
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn
dr inż. Tomasz Dzik
dr inż. Rafał Kobyłecki
dr inż. Piotr Wojtas
dr inż. Tomasz Woźnica
dr inż. Sławomir Różycki
dr inż. Jarosław Smyła
dr inż. Krzysztof Szczotka
dr inż. Tomasz Zacharz
dr inż. Robert Zarzycki
dr Przemysław Jura
mgr inż. Zbigniew Gieleciak
mgr inż. Andrzej Habryń
mgr inż. Marcin Habryń
mgr inż. Rafał Łysowski
mgr inż. Jakub Szymiczek
mgr Michał Chrobak
mgr Adam Gajewski
mgr Michał Mitas
mgr Paweł Modzelewski
mgr Bartosz Pawela
mgr Tomasz Potaczała
mgr Szymon Robak
mgr Mateusz Węgrzyn

Prelegenci:

Dr Przemysław Jura PIE – przewodniczący Rady Programowej

Dr inż. Krzysztof Szczotka, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej

Dr inż. Jacek Biskupski (Biuro Ekspertyz Specjalistycznych, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, AGH)
Dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH
Dr inż. Tomasz Fiszer (TRADE-OFF Doradztwo energetyczne, Polska Izba Audytorów Energetycznych)
Piotr Langowski (Dyrektor zarządzający Gazuno Langowski Sp. J.)
Dr hab. inż. Paweł Madejski, prof. AGH
Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Dr hab. inż. Krzysztof Pytel, prof. AGH
Dr inż. Sławomir Różycki (AGH)

Dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH

Dr inż. Artur Kozłowski prof. EMAG